rayroberson.com

Main / News & Magazines / Konvertor mernih jedinica

Konvertor mernih jedinica

Konvertor mernih jedinica

Name: Konvertor mernih jedinica

File size: 864mb

Language: English

Rating: 9/10

Download

 

rayroberson.com - Online konvertor razlicitih mernih jedinica. Dužina - definicija. Dužina objekta je najveće rastojanje izmeću njegovih ivica . Tezina - definicija. Težina je sila kojom telo, usled gravitacionog dejstva, deluje .

Povrsina - definicija. Površina je geometrijski pojam koji označava meru . Pritisak - definicija. Притисак је количник силе која делује нормално на. Kalorija - definicija. Kalorija je merna jedinica za energiju. Njeno ime potiče iz .

Gustina - definicija. Gustina je masa jedinične zapremine. Link. Wikipedia. JFile::read: Unable to open file: /mnt/data/vhosts/rayroberson.com httpdocs/libraries/nextend/javascript/jquery//rayroberson.com Kubni palac (jedinica), kubna stopa i kubni yard su u općoj upotrebi za sve namjene, a pored njih postoje veličine za tekućine i za suhe tvari koje imaju ista. Zakonska regulativa zemalja članica OIML ustonovljava pravila upotrebe mernih jedinica, kao i upotrebu mernih jedinica u posebnim oblastima kao što su. Konvertor svih valuta je efikasna aplikacija koja izračunava protivvrednost bilo kojeg svetskog novca, a takođe i veličinu raznih mernih jedinica za vreme, dužinu.

More:

В© 2018 rayroberson.com - all rights reserved!